Upisivanje sadržaja... Upisivanje sadržaja ovisi o brzini Vašeg interneta!

Brzi kontakt telefon: 021/ 458-800
Košarica - 0kn

Projekt zdrave škole

UVOD

Ovaj projekt nema svrhu elaborirati postojeće, evidentno loše stanje nego predložiti ISKORAK iz stagnacije bar onda kada se radi o zdravlju školarca. Projekt polazi od slijedećih neupitnosti:

1. Jedino sretno dijete ući kreativno, što donosi u konačnici dobrobit društva u cjelini i čini isplativa sredstva koja se ulažu u edukaciju.

2. Nove generacije koje usvajaju i vrlo solidno se služe mnogim tehničkim postignućima high-tech civilizacije, neodložno zahtijevaju radikalan zaokret u edukaciji nastavnika i u edukaciskoj metodologiji. Bez toga, škola novim generacijama postaje dosadno mjesto u kojim nastavnici frustrirani informatičkom inferiornošću u odnosu na svoje učenike, ustrajavaju u održavanju postojećeg, u čemu centralno mjesto zauzima neprihvatljiva “komunikacija” u kojoj su učenici višesatni pasivni slušači školskog gradiva prezentiranog na nivou “kreda” generacije.Ovo je vrlo važno pitanje s aspekta zaštite dječjeg zdravlja jer mnoge bolesti i poremećaji proizlaze iz neprilagođenosti i nepoznavanja mentalnih procesa školarca. Školarac se mora AKTIVNO uključiti u sve planove vezane za promjene metodologije usvajanja gradiva, u edukacijski proces koji će ga osposobiti da samozaštiti vlastito fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Bespredmetno je odbijanje povijesne nužnosti koja glasi: Školarac mora prijeći iz pasivne u aktivnu ulogu, oni imaju toliko toga pametnog reći, roditelji i nastavnici se moraju naučiti slušati što djeca govore da bi uspješno odgovorili na najveći izazov odraslih – odgoj cjelovito zdravog djeteta. Kineska poslovica: Ako mi nešto kažeš – sigurno ću to zaboravit s vremenom, ako mi i to pokažeš, možda se i katkad prisjetim, ali ako to budem skupa s tobom i ja napravio – nikada to neću zaboraviti.

3.Postojeći sustav zaštite zdravlja školaraca nije dostatan i ne odgovara povećanim i drugovrsnim rizicima za zdravlje školarca. U taj sustav se moraju uključiti planski: školarci, roditelji, nastavnici i šira zajednica / neformalna i formalna/. TO JE CILJ OVOG PROJEKTA NAZVANOG
“ZDRAVE ŠKOLE”.

ŠTO JE TO PROJEKT ZDRAVE ŠKOLE?

Projekt je zapravo PLAN zdravstvene edukacije putem AKTIVNOG UKLJUČENJA svih subjekata u partnerskim školama Projekta, na nivou regije ili države. Svrha mu je osigurati da zdravstvena edukacija postane važan i neizostavan dio školskih aktivnosti i da u njegovo planiranje, primjenu, evaluaciju i nagrađivanje rezultata, budu uključeni aktivno školarci, nastavnici, roditelji, šira zajednica i vladine institucije. U prvom redu ministarstva školstva i zdravstva. SANITETSKA KUĆA APOLLONIA, pod čijim je okriljem i urađen ovaj projekt, spremna je uzeti svoj savjetodavni udio u organiziranju Projekta, bez novčane naknade.

Na koji način bi funkcionirao PROJEKT ZDRAVE ŠKOLE?

Prvi korak:

Škole koje žele ući u ovaj projekt trebaju odrediti na nivou škole VODITELJA Zdrave škole,osobu kojoj bi ovaj projekt bio ljudski i profesionalni izazov, koja bi bila komunikacijska poveznica s drugim školama uključenim u Projekt.

Drugi korak:

Škole koje ulaze u Zdrave škole, otvaraju svoj zajednički račun, na koji se uplaćuje mali iznos kao potvrda registracije škole u sklopu ovog projekta. Registracijom će dobiti od SANITETSKE KUĆE APOLLONIA gratis PAKET uputa i POSJET liječnika – edukatora Projekta. Ovaj račun će služiti i za polaganje novaca koji će se namaknuti na način da će škole same ostvariti taj novac menadžerskim pristupom projektu. Novac će se koristiti za realizaciju Projekta,u prvom redu za organiziranje godišnjeg natjecanja koja će završavati dodjelom ZASTAVICE ZDRAVLJA za najbolje škole.

Treći korak:

Formiranje TIMA 1 – školaraca kojima je izazov postati na ovaj način ZASTUPNIK ZDRAVLJA i koji će preuzeti na sebe odgovornost za planiranje i provođenje pojedinih faza Projekta. APOLLONIA će PRISTUPNIM DRUŽENJEM S DJECOM pomoći pokrenuti kod pojedinih
školaraca svijest i želju da uzmu udio u ovom Projektu.
Formiranje TIMA 2 – roditelji+nastavnici, pristupnim druženjem i objašnjenjem.
Formiranje TIMA 3 – profesionalaca vezanih za zdravlje školskog djeteta: liječnici, psiholog, policajac, duhovnik.
Ova 3 TIMA komuniciraju preko VODITELJA jer je tako svakom timu omogućena uporaba “vlastite” pameti i inventivnosti. Prije no što se PLAN konkretne ZDRAVE ŠKOLE stavi u realizaciju,ugovara se sastanak sva 3 TIMA s točno određenim redom, na kojemu se moraju odrediti ZADACI: OSOBE ZADUŽENE DA IH IZVRŠE I VREMENSKI ROK za izvršavanje.

Četvrti korak:

Definiranje zdravstvenih riziko faktora na razini škole, tj. POSTAVLJANJE PROBLEMA, kako bi se moglo PLANIRATI kojim redoslijedom i na koji način, te TKO i KADA će uzeti udjela u njihovom rješavanju. Određivanje maksimalno 3 zadatka na kojima će konkretna škola raditi.

Peti korak:

Uspostaviti komunikaciju sa svima koji mogu, žele i trebali bi uzeti udio u provedbi Projekta ZDRAVE ŠKOLE: javni mediji – TV lokalna i nacionalna, novine, radioemisije, Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, ministarstva školstva i zdravsta, gospodarstvenici… svi koji vam padnu na pamet i to u sva 3 TIMA. Postupno ih uključiti u PLAN. Oni mogu biti dobar put da se uveća FOND ZDRAVIH ŠKOLA.
Sve škole koje budu sudjelovale u ovom Projektu moraju biti označene ZASTAVOM ZDRAVLJA koju će dizajnirati djeca u nagradnom natjecanju. APOLLONIA će biti sponzor ovog natjecanja i nagraditi najbolje radove vrijednim nagradama za zdravlje.
PROJEKT ZDRAVE ŠKOLE za svog autora zapravo znači moderan put da se uvede zdravstvena edukacija u škole.Moderan – zato što se ne uvodi kao PREDMET koji će slušati PASIVNI SLUŠAČI i imati od toga malo koristi, nego se uvodi kao zabavan PROCES AKTIVNOG UČENJA, čiji cilj nije ocjena nego školarac, zdrav, uravnotežen i sposoban promišljati svoje zdravlje kao nešto o čemu i sam mora povesti računa. Projekt ZDRAVE ŠKOLE nudi istodobno ZDRAVSTVENU EDUKACIJU I POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE.

KRUŽNICA ZDRAVE ŠKOLE

Zdravlje, po definiciji WHO(Svjetske zdravstvene organizacije), jest stanje potpunog fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti.
Zdravlje je cjelovito: fizičko, mentalno, emocionalno, duhovno. Moj Projekt obuhvaća sve 4 razine zdravlja, to je njegova posebna vrijednost. Krug ukazuje na grupirane faktore važne za zdravlje i samozaštitu zdravlja. Edukacija se odnosi upravo na njih,ovaj način sam koristila jer je jednostavnije učiti preko postavljanja problema i njegovog rješavanja nego samo učeći činjenice. KRUŽNICA ZDRAVE ŠKOLE je pomagač postavljanja problema, planiranja zadataka koji će ga riješiti.

SIGURNOST – ZDRAVLJE

Moramo znati sve neposredne opasnosti kojima su izloženi školarci od napuštanja doma do škole kao i one u samoj školi i njenom okruženju. Primjerice: prometne opasnosti, školska ograda na koju se mogu ozlijediti, skliske skale, dileri droge, narko šprice… Svaka škola mora točno definirati svoje potencijalne izvore opasnosti. Školarci mogu biti uključeni u pronalaženje tih faktora. Svaki TIM treba za sebe proći put kojim djeca idu u školu, okruženje u školi, sagledati ga iz svog kuta. Objedinjenjem ćemo dobiti potpunu sliku problema. A tada ćemo ga i lakše rješavati.

OKRUŽENJE DJETETA

Postoje mnogo stvari koje se prema zdravlju školarca odnose negativno. Disciplina koja se bavi odnosom tijela i prostora u smislu čuvanja ili uništavanja zdravlja zove se ergonomija. Ono što u tom pogledu ugrožava zdravlje, zovemo ergonomski rizik. Ergonomski rizici škola su, bez izuzetka, sljedeći: neortopedska, preteška školska torba / antiergonomsko sjedalo i klupa / neodgovarajuće svjetlo u razredu / skraćeno rečeno užasno loš položaj tijela za vrijeme sjedenja koje je najstresniji položaj tijela, uzimanje hrane u stojećem ili hodajućem položaju… Ergonomski rizici škole kakvi jesu danas, odgovorni su za ogroman porast problema s kralješnicom u odrasloj i školskoj dobi, a to društvo košta ogroman novac. Prevencijom se troši 30 puta manji novac nego liječenjem posljedica. Ono što je posebno važno: djeca koja nepravilno sjede ne mog u održavati pažnju i usredotočenost na predavanje. Tijelo se buni, a ono je cjelina, kad jednom dijelu nije dobro, ne funkcionira ni ostatak. Neprirodan položaj tijela stvara osjećaj umora, pospanosti i želje da se to promijeni, pa se takvu djecu kažnjava jer su “nemirna” i ometaju druge jer se vrpolje. IZGLED RAZREDA u smislu ergonomije mora biti predmetom propisivanja od strane državnih institucija zaduženih i obveznih brinuti o školarcima, ako žele preuzeti odgovornost za posljedice.

ZDRAVA PREHRANA ŠKOLARCA

Projekt stavlja naglasak na zdravstvenu edukaciju školaraca o tome kao i na neophodnost uvida u tu problematiku. Dr. Labura u ovom prilogu piše o tome, upravo s aspekta Projekta, uključujući se na taj način u ovaj Projekt. I to bez naknade. Hvala! Tu bi se moglo učiniti veliko poboljšanje zajedničkim djelovanjem sva tri TIMA.

FIZIČKA AKTIVNOST U ŠKOLI

Vjerujem daje svakome jasno da postojeći pristup fizičkoj aktivnosti u školi ni u kom pogledu ne odgovara zdravstvenim potrebama i mogućnostima participacije u zaštiti zdravlja školaraca. Dva puta tjedno, svi isto i svaki put isto, nemaštovito, dosadno. To mislim svaki put kad vidim djecu kako optrčavaju školu kao zagrijavanje, a mislim i da športska medicina mora reći svoje o tome što je ZDRAVO KONDICIONIRANJE. Školarci, njihovi roditelji, nastavnici tjelovježbe i ostali, moraju naučiti da postoje i tjelovježbe koje troše strukture tijela, u prvom redu zglobove i kralježnicu. Jogging je primjerice takvo kondicioniranje. Projekt definira što je zdravo kondicioniranje i vremenski ga određuje. Tjelovježbe dva puta tjedno po sat ili jednom tjedno po 2 sata. A kralježnica se zlorabi svaki dan višesatnim lošim sjedenjem. Došlo je doista vrijeme da se ŠKOLSKA TJELOVJEŽBA shvati kao zdravstvena aktivnost koja se mora provoditi svakodnevno u školi. Onih pet minuta između satova, za vrijeme kojih se djeca naguravaju, mogli bi se obukom školaraca pretvoriti u oživljavanje krvotoka i osvježavanje cijelog tijela. To bi onda doista bila priprema za sljedeći sat. Projekt uvodi u školsku tjelovježbu kao obvezu: MAŠTOVITOST,  NOVE SPRAVE I NOVE ŠPORTOVE (PREPOZNAVANJE SPORTSKIH TALENATA) POSEBAN RAD S DJECOM KOJA IMAJU ZDRAVSTVENI PROBLEM.

EMOCIONALNO ZDRAVLJE ŠKOLARACA

Ovo područje Projekta je od posebne važnosti jer se o njemu u školi ne promišlja. Osnovni razlog za to je nikakva komunikacija roditelj – nastavnici – medicinski profesionalci.
Mnogo je stvari koje ugrožavaju emocionalno zdravlje školarca, od roditeljskog i nastavničkog neznanja, zdravstene needuciranosti školaraca, nespremnosti društva da se sučeli s činjenicom da sve više djece pokazuje u ovoj sferi blaži ili teži poremećaj. U školskoj dobi emocionalni poremećaj se vrlo često očituje na drugačiji način: prekomjerno jedenje, bulimija, nespavanje, osamljivanje, strahovi, opsesije… Narušeno emocionalno zdravlje se ispoljava u školi sukobima s drugom djecom, problemima s učenjem, sukobima s nastavnicima. Ta djeca se označavaju kao problematična, s njihovim problemom se bavi uvijek kao s pojedinačnim, izoliranim slučajem. Projekt zastupa u ovom području uvođenje RADIONICA za roditelje, edukaciju nastavnika o potrebi učenja djece o tehnikama učenja, edukaciju djece o tehnikama učenja.

SEKS I MEĐUODNOSI ŠKOLARACA

Naučiti djecu kako prevladati sukobe, kako kontrolirati afekte, kako se družiti u grupi – sve se to može kroz aktivnu edukaciju. Radionice kroz koje mora proći svaki školarac – to nudi ovaj Projekt. Edukaciju o seksualnim odnosima, o prirodnom i neprirodnom, zdravom i izopačenom – to dijete mora dobiti u školi i kod kuće i taj stav mora biti jednak. Ta edukacija mora biti aktivna, mora navesti dijete da samo prepozna što je zdravo, a što nezdravo, što je normalno, a što nenormalno. Dijete se mora prvo upoznati s normalnom, prirodnom seksualnošću, shvatiti razlog njenog postojanja, shvatiti jednaku vrijednost ženske i muške seksualnosti i njihovu posebnost i pripadanje. Projekt se jasno opredjeljuje za edukaciju koja SEKS uvijek povezuje s OSJEĆAJIMA, i to osjećajima između jednog muškog i jednog ženskog ljudskog bića. Projekt predviđa i edukaciju obrane od nasrtaja seksualne izopačenosti preko Interneta. Djeci stavove ne naturamo nego polazeći od njihovih stavova, postupno ih navodimo da sama spoznaju prave i normalne stvari i vrijednosti.

DROGA, ALKOHOL, PUŠENJE

Aktivne radionice za edukaciju. Ako kažete – to ne valja, brzo će to zaboraviti ili odbaciti. Ako im pokažete zašto ne valja, to je puno bolje. Suradnja s komunama, izravan kontakt s liječenim ovisnicima, filmovi o paklu narkomanije, upoznavanje s vrstama droga, ali i načinima na koji se mogu podmetnuti… Kako se obraniti od dilera – i to treba znati i naučiti. I to važi za sve, djecu i odrasle oko njih.

DUHOVNOST

Nisam je našla niti u jednom projektu zdravstvene edukacije. No smatram da je ona dio sveukupnog zdravlja jer podrazumijeva spremnost bića da pomogne drugima, da odvoji dio sebe za druge, da osjeti tuđu bol i nemoć kao svoju bol i nemoć. Oko nas su napuštena djeca, usamljeni nemoćni starci, invalidi, djeca ometena u razvoju, siromašni, izbjegli, maltretirani i nasilju izloženi u obitelji, napuštene životinje… Kao u nijednom dijelu ovog projekta, u ovom ima toliko mjesta za planiranje i realizaciju plana, i toliko mjesta da baš djeca uzmu udio u tome. Zašto cijela škola, ili jedna zgrada, ne bi mogla uzeti kolektivnu skrb za jednog usamljenog starca, invalida, macu ili psa? Time bi se riješilo tako mnogo problema a pomagači bi se osjećali sjajno. Jer zdravo je dobro činiti. Zdravlje je kad se osjećate dobro. A tko se poslije dobrog dijela ne osjeća dobro? Kad se dobro organizira, onda se umnaža i uzvisuje. A to je duhovnost. To nam je On pokazao i ostavio. Zaživimo Njegovo učenje u našoj Školi.

Ovo je bio kratak prikaz PROJEKTA ZDRAVE ŠKOLE upućen kao POZIV i dobronamjeran IZAZOV pojedincima, grupama, profesiji, da samoinicijativno počnu graditi NOVU HRVATSKU ŠKOLU dok je vrijeme. Mladice ovakove škole najbolja su naša obrana.

Verzija za mobitel: Uključeno
 • UVJETI PRODAJE
  Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web dućanu Apollonia&Assista (u daljnjem tekstu «robe») je Assista d.o.o., Velebitska 110, 21000 Split, a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju

  NARUČIVANJE
  Roba se naručuje elektronskim obrascem i telefonskim putem. Kupac mora ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
  Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznate sve o njemu te ga bolje pogledati, a želite li ga kupiti, samo kliknete na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša vam je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati naš izlog. Po završetku shoppinga, vratite se na košaricu i odaberite završi narudžbu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže vam na e-mail adresu.

  PLAĆANJE
  Plaćanje kreditnim karticama
  American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro
  American Express i Diners karticama može se ostvariti plaćanje na rate, koje odabirete prilikom naplate.
  Za sigurnost plaćanja i Vaših podataka brine se Corvus Processing Systems. Plaćanje i autorizacija kreditnim karticama odvija se online u stvarnom vremenu. Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaštićeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

  POŠTARINA I OTPREMA
  Dostavu svih paketa web dućan šalje brzo i sigurno Express dostavom.
  Dostava vašeg paketa stiže u roku od 3 do 5 radnih dana, bilo gdje u Hrvatskoj, osim na otocima. Isporuka na otoke obavlja se jednom tjedno.
  Dostava se naplaćuje.
  Prilikom preuzimanja robe dužni ste provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kurirskom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
  Roba je osigurana od gubitka u dostavi, a ako ni nakon 7 dana od predaje narudžbe ne dobijete nikakvu obavijest ili isporuku vašeg paketa, dužni ste nas obavijestiti što prije, kako bismo mogli poduzeti radnje da se vaša pošiljka nađe ili vam se pošalje zamjenska. Ukoliko ne preuzmete pošiljku u roku od 7 dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

  POVRAT / REKLAMACIJE
  Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
  – isporuka robe koja nije naručena
  – isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  Assista d.o.o. će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije telefonski ili pismeno, koje zaprimi 15 dana od primitka robe, s instrukcijama za povrat robe. Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje vaše vlasništvo.

 • Izjava o privatnosti

  Assista d.o.o. prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka te čuva privatnost posjetitelja svojih stranica.
  Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili su automatski zabilježene koriste se isključivo u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

  Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, kontakt broj telefona) u okviru naše internet stranice prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu u koju su nam podaci dostavljeni. Primjerice za prodaju vozne karte, odgovora na postavljene upite, pružanje dodatnih informacija i ponuda. Vaše osobne podatke Assista d.o.o. koristi isključivo za vlastite potrebe te ih ne prosljeđuje trećim stranama, osim na zahtjev ovlaštenih državnih organa.

  Stranice web trgovine na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola. SSL zaštitno kodiranje, tehnologija je zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica Assiste d.o.o..

  Kako bi posjet našim web stranicama bio što kvalitetniji, Assista d.o.o. se koristi cookie datotekama. Cookies su jednostavne tekstualne datoteke koje se pohranjuju lokalno u internetskom pregledniku posjetitelja stranice. Možete isključiti cookies promjenom postavki vašeg web preglednika (browsera) u svakom trenutku.

  Web stranice Assista d.o.o. sadrže linkove na druge web stranice koje nisu u vlasništvu Assiste d.o.o. Takve stranice sadrže vlastite izjave o privatnosti te Assista d.o.o.  ne preuzima odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

  Na temelju zakonskih odredbi  imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u bazi podataka Assista d.o.o., kao i na ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na adresu Assista d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka  ili na mail adresu putem Kontakt obrasca na našoj web stranici (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

 • Izjava o sigurnosti online plaćanja

  Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

  CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 1402 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost online plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

  Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za online plaćanje.

  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava.  Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

  Hvala što koristite CorvusPay!