USLUGE

Virtualnog Assistenta

Kombinacija Različitih Usluga Na Jednom Mjestu. Ostvari Komparativnu Prednost u Tržišnoj Utakmici. Tvoji Ciljevi Postaju i Moji.

Možeš angažirati samo jednu od navedenih usluga, a možeš ih i kombinirati. Možemo surađivati jednokratno na određenom projektu, a mogu ti biti i dugoročna podrška u poslovanju 

Administracija

Podrška pri različitim zadacima administrativne prirode, vođenja ureda i back-office procesa

Saznaj više
 • Priprema dokumentacije i komunikacija s knjigovodstvom
 • Bankovne usluge
 • Priprema dokumentacije za kredite i natječaje
 • Prijem, izrada i slanje ponuda, upita i računa
 • Oblikovanje i izrada različitih dopisa i prezentacija
 • Pismeno prevođenje u svim kombinacijama njemačkog, slovenskog, engleskog i hrvatskog jezika
 • Istraživanje tržišta te obrada prikupljenih informacija i podataka i izrada izvještaja
 • Zaprimanje narudžbi kupaca/klijenata i izrada ponuda
 • Poslovi nabave – prikupljanje ponuda, analiza cijena, koordinacija dobavljača, naručivanje, organizacija logistike
 • Upravljanje kalendarom i e-poštom
 • Kreiranje i održavanje baza podataka
 • Vođenje poslovnih evidencija i dokumentacije
 • Rad u različitim alatima za Project/Task management
l

Kreiranje Pisanog & Digitalnog sadržaja

Pisani sadržaj u raznim formama, priprema i slanje newsletter-a, kreiranje vizuala, e-book-ova, template za društvene mreže… 

Saznaj više
 • Kreiranje pisanog sadržaja različitih oblika i namjena: tekstovi za web stranice, blog članci, opisi proizvoda i usluga, promotivni članci za medije, sadržaj letaka, brošura i turističkih vodiča, FAQ…
 • Izrada vizuala i template-a za društvene mreže
 • Izrada Infografika i oblikovanje dokumenata
 • Izrada odredišnih stranica, e-knjiga (landing page, e-book) i ostalih digitalnih proizvoda
 • Izrada video materijala
 • Izrada poslovnog plana
 • Transkripcija video i audio materijala

Web Usluge

Kreiranje sadržaja i izrada web stranica. Ažuriranje web shopa, obrada narudžbi i komunikacija s kupcima 

Saznaj više
 • Izrada web stranica responzivnog dizajna
 • Ažuriranje web stranica i unos novog sadržaja
 • Kreiranje SEO optimiziranih tekstova za blogove
 • E-mail marketing
 • Izrada i ažuriranje web shopa
 • Unošenje novih proizvoda, slika i opisa 
 • Dodavanje kategorija, proizvođača, atributa i tagova
 • Obrada narudžbi i komunikacija sa partnerima
 • Google My Business

Upravljanje Smještajnim Kapacitetima

Upravljanje rezervacijama, komunikacija s gostima, prijava u e-visitor, kompletna administrativna podrška 

Saznaj više
 • Ishođenje potrebnih dozvola
 • Otvaranje profila smještajnog objekta na renomiranim internetskim rezervacijskim portalima
 • Korespondencija s gostima i pružanje svih potrebnih informacija
 • “Virtualna pratnja” gostima za vrijeme boravka
 • Vođenje rezervacija i kalendara
 • Prijave u E-visitor;
 • Vođenje knjige gostiju
 • Izdavanje računa
 • Vođenje knjige prometa
 • Osmišljavanje kreativnog teksta
 • Kreiranje i vođenje profila na društvenim mrežama
 • Preporuke dnevnih izleta s ciljem produženja boravka

Društvene Mreže

Kreiranje profila na društvenim mrežama. Komunikacija s publikom, ažuriranje i upravljanje sadržajem

Saznaj više
 • Vođenje, ažuriranje i upravljanje sadržajem na društvenim mrežama
 • Izrada strategije & kreiranje kalendara objava
 • Prikupljanje i obrada materijala & istraživanje ciljnog tržišta
 • Kreiranje i/ili objavljivanje sadržaja za društvene mreže sukladno dogovorenoj dinamici
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Odgovaranje na komentare & upite i pružanje informacija o uslugama i proizvodima
 • Ažurna interakcija s publikom

Multilingualna Korespondencija

Usmena i pismena poslovna komunikacija i podrška klijentima putem email-a, chata ili telefona na hrvatskom, slovenskom, njemačkom i engleskom jeziku

Saznaj više
 • Usmena i pismena korespondencija sa klijentima, kupcima, proizvođačima, dobavljačima i ostalim suradnicima u međunarodnom poslovnom okuženju (slovenski, njemački i engleski jezik)
 • Vođenje, planiranje i unapređenje poslovnih odnosa s klijentima & kupcima
 • Korisnička podrška
 • Odgovaranje na upite, poruke, pozive, davanje uputa i pružanje informacija
 • Obrada reklamacija

 

Organizacija Putovanja & Evenata

Istraživanje tržišta, logistička podrška, sastavljanje itinerara & aktivnosti slobodnog vremena. Podrška pri planiranju, organizaciji i koordinaciji evenata

Saznaj više
 • Podrška pri odabiru destinacije i smještajne jedinice
 • Kreiranje itinerara sukladno željama i interesima
 • Rezervacija smještaja, prijevoznih karata, rent a car-a i ostalih transfera
 • Koordinacija dobavljača i logistička podrška
 • “Virtualna pratnja” na putovanju
 • Podrška pri organizaciji kongresa, seminara, edukacija, promocija i sajmova
 • Rezervacija cateringa i koordinacija dobavljača
Z

Kadrovske usluge

Podrška pri zapošljavanju i ishođenju radnih dozvola za nerezidente

Saznaj više
 • Izrada i objava oglasa za posao
 • Organiziranje razgovora za posao
 • Zaprimanje životopisa
 • Komunikacija s kandidatima
 • Vođenje evidencije zaposlenih
 • Organizacija dokumentacije za ishođenje radnih dozvola i dozvola boravka za strance
 • Asistencija nerezidentima za obavljanje djelatnosti na području RH
Z

Osobna Assista

Istraživanje tržišta, pronalazak optimalnog ponuđača usluga i zakazivanje termina, podrška pri rješavanju to-do liste 

Saznaj više
 • Istraživanje tržišta i pronalazak optimalnog ponuđača usluga (putovanja, frizer, liječnik, registracija vozila, aktivnosti za djecu i sl.)
 • Zakazivanje termina
 • Različita online istraživanja
 • Raskid ugovora (osiguranja, telefon, pretplate…)
 • Asistent za relokaciju…
Assista - Virtualni Assistent - Logo

spreman/a na promjenu?

Podignimo zajedno tvoje poslovanje na višu razinu!